«Xarxes socials: el camí cap a un món nou», de Claudi Cervelló

11 de febrer de 2012

publicat per Redaccio

Reproduïm tot seguit l’article «Xarxes socials: el camí cap a un món nou», de Claudi Cervelló, director de l’Àrea de Tecnologia i Medi Ambient del CEES.

Aquest article es va publicar al setmanari “Catalunya Cristiana” el 8 de gener de 2012.

Reproduïm tot seguit l’article «Indignats i acampades», de Lluís Bertran, Director de l’Àrea de Gestió i Polítiques Públiques del CEES.

Aquest article es va publicar al setmanari “Catalunya Cristiana” del 3 de juliol de 2011.

Hi ha un comentari publicat

Vols opinar?

Algfa altre apunta raons econf2miques: Phil Wainewright, trtenmaoisca i estrateg d’Internet, afirma en aquest post que el web 2.0 este0 en fallida i que el web 3.0 hauria d’aportar un model de negoci me9s sf2lid. (Nota de l’1-06-08: Sobre l’aspecte econf2mic del web 2.0, podeu llegir aquest altre post meu sobre el web 4.5)


Publica el teu comentari